Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

Crowdfundmarkt

  • Vind en vergelijk alle crowdfundingprojecten
  • Projecten met financieel rendement van AFM-geregistreerde platformen
5 financieringsdilemma’s om wakker van te liggen
14 oktober 2018 article-image

Er valt veel te kiezen met tientallen vormen van alternatieve financiering. Voor de broodnodige nachtrust staan hier de voor- en nadelen van een aantal dillema’s op een rij.

Dilemma 1: eigen spaargeld investeren of lenen

Je hebt spaargeld dat je zou kunnen investeren in je onderneming. Je twijfelt òf en hoeveel je zal investeren. Voordelen •minder of geen rentekosten; •minder of helemaal niet afhankelijk van een financier; •je komt sneller in aanmerking voor externe financiering van bijvoorbeeld een bank. Een bank eist meestal een eigen inbreng van minimaal 30% van de totale investering. Nadelen •geen frisse, kritische blik van een financieel expert op je onderneming; •eigen spaargeld is niet altijd genoeg; •je privé en (zakelijke) buffer wordt kleiner. Succesfactoren: hoeveel kan je missen, hoeveel moet je per se investeren om een financier over de streep te trekken en wat kost het aan rente.

Dilemma 2: geld lenen van je familie en vrienden of niet

Voor veel ondernemers is financiering dichtbij huis te vinden. Voor veel startende ondernemers is het zelfs een van de meest gebruikte vormen naast een microkrediet of banklening. Voordelen •vaak snel, relatief goedkoop en onder gunstige voorwaarden te regelen; •familie en vrienden zijn minder streng bij achterstanden in aflossen. Nadelen •familie en vrienden kijken niet altijd professioneel en objectief kritisch naar je plannen; •als de plannen niet het gewenste resultaat opleveren, kan terugbetalen mislukken en staat de relatie onder druk; •een lening van familie en vrienden is achtergesteld ten opzichte van andere financiers. Zij krijgen pas hun geld terug nadat de bank of andere financiers zijn betaald. Succesfactoren: realistische verwachtingen hebben, heldere afspraken maken en worst case scenario’s transparant bespreken. Lees hier meer.

Dilemma 3: bootstrappen en op een houtje bijtend langzaam vooruit of investeren en snel groeien

Bootstrapping is investeringen doen zonder externe financiering te gebruiken door zakelijke kosten en persoonlijke uitgaven te beperken. Aan de ene kant is het een strategie om maximaal voordeel te halen uit beschikbare bronnen. Aan de andere kant is het een verzameling van methoden om kosten te besparen. Voordelen •je voorkomt hoge schulden en beperkt je rentekosten; •je behoudt zeggenschap over je onderneming en aandelen; •het kan je kredietwaardigheid vergroten omdat je zonder schulden je onderneming ontwikkelt. Nadelen •langdurige bootstrapping zorgt dat je geen grote investeringen kan doen, waardoor je niet of te laat reageert op kansen; •lang bootstrappen maakt het lastiger om weerbaar te zijn in tegenspoed of bij onvoorziene omstandigheden. Veel bootstrappingsmiddelen kan je maar een paar keer of tot een bepaalde tijd in zetten; •je moet met je onderneming snelheid kunnen maken. Bijvoorbeeld om een kans te pakken of bedreiging te verhelpen. Dit bereik je alleen met investeringen of verhoging van de kosten. Bijvoorbeeld voor inzet van extra personeel. Succesfactor: op tijd beslissen om bootstrapping te stoppen en extern financiering te regelen om groei te versnellen. Meer lezen? Klik hier.

Dilemma 4: je aandelen en zeggenschap behouden of een business angel in je bedrijf halen

Business angels investeren vanaf 50.000,- euro meestal in ruil voor aandelen. Je behoudt zelf natuurlijk een meerderheid, maar je bent niet meer de enige met zeggenschap. In groepen investeren business angels grotere bedragen tot 750.000 en hoger. Voordelen •niet alleen geld, maar ook kennis, ondernemerservaring en een netwerk; •je hebt een coach/klankbord. Nadelen •je levert zeggenschap in over je bedrijf; •je profiteert uiteindelijk financieel minder van het groeiresultaat. Succesfactoren: goede persoonlijke en zakelijke klik hebben, heldere afspraken maken en regelmatig overleg organiseren. Lees meer.

Dilemma 5: in één keer alles met een groot bedrag ophalen of in fasen.

Als het gaat om een innovatie of groeiproces in fasen kan je per fase een bedrag ophalen. Bij start of overnemen van een bestaand bedrijf heb je vaak in één keer een groot bedrag nodig. Voordelen •je hoeft maar één keer een financieringstraject te doorlopen. Dat scheelt tijd en administratieve rompslomp. Nadelen •de wereld verandert dagelijks en steeds sneller. En daarmee ook je plannen en je onderneming. Flexibel omspringen met je financieringsbehoefte kan dan handig zijn. Alles of niets is dan aan de starre kant; •je kan maar één keer voorwaarden uitonderhandelen en afspraken maken, waaraan je dan lang vastzit. Als je verschillende fasen financiert, kan je steeds onderhandelen. Zo kan je de voorwaarden verbeteren, die bij die specifieke fase passen, als je meer resultaat hebt geboekt. Succesfactor: richt je bedrijf flexibel in, zodat je je (financierings)structuur kan aanpassen aan je behoefte, groei en de fase waarin je onderneming zit. Lees meer over het financieren van uw innovatie. Bron: MKBkredietcoach.nl
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Eerste crowdfunding hypotheek verstrekt door Topicus startup Jungo
11 oktober 2018 article-image

Voor het eerst is in Nederland via crowdfunding een hypotheek verstrekt. Het betreft een particuliere woning in Leiden. Volgens Jungo is dit een absolute primeur. Aan interesse om geld in te leggen is geen gebrek. Jungo geeft aan dat enkele honderden investeerders reeds in de rij staan. Jungo is een startup die voortkomt uit IT-dienstverlener Topicus. Het bedrijf is opgericht om van eerlijk alternatief financieren de standaard te maken. Waarbij consumenten kunnen profiteren van de rendementen die beleggers maken op hypotheken en kapitaal verschaffen voor een hypotheek. Waar ze uiteindelijk zelf weer op verdienen. Een platform bieden waar vraag en aanbod elkaar kunnen vinden en hypotheken verstrekt kunnen worden is het droomscenario.

Voorwaarden

Jungo belooft transparantie en afwezigheid van kleine lettertjes. Dat wil niet zeggen dat er geen voorwaarden zijn. Zo is bijvoorbeeld een maximum van 20% van een hypotheek te crowdfunden. En pas nadat een hypotheek al gegarandeerd is. Voor het verstrekken van de hypotheken werkt Jungo samen met erkende partij Aegon. “We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om onze hypotheek simpel en vertrouwd te maken. Het moest echt een win-win hypotheek worden: waarbij de huizenkoper én de investeerders profiteren”, zegt mede-oprichter Vincent van den Noort van Jungo. Volgens Van den Noort worden momenteel dagelijks nieuwe adviseurs aangesloten. “We werken met adviseurs die zien dat er een nieuwe hypotheek nodig is voor een nieuwe generatie. Op dit moment activeren we iedere dag nieuwe adviseurs die hetzelfde als wij denken. Maar het gaat niet alleen om innoveren: we zijn op 20- en 30-jaar rentevast op dit moment ook de voordeligste hypotheek qua kosten over de gehele looptijd.”

Consumentenbond tevreden

De Consumentenbond deed alvast onderzoek naar de crowdfunding hypotheek. Hun conclusie is dat het “een goed doortimmerd concept is”, dat “best eens een succes zou kunnen worden.” “Daar zijn we natuurlijk blij mee”, geeft mede-oprichter Vincent van den Noort aan. Bron: Banken.nl
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Crowdfundmarkt trotse kennispartner IEX Gouden Stier
5 oktober 2018 article-image

We zijn trots om bekend te kunnen maken dat we voor het komende IEX Gouden Stier event op 8 november 2018 kennispartner zijn in de categorie Crowdfundingplatform. Onze rol als kennispartner houdt in dat wij de kwantitatieve data aanleveren als onderbouwing van de selectie. Naast onze bijdrage op basis van harde cijfers beoordeelt IEX Gouden Stier de verschillende crowdfundingplatformen ook op kwalitatieve criteria. Om onze onafhankelijke rol te bewaken heeft Crowdfundmarkt hier geen stem in. De voorbereidingen voor het evenement zijn nog in volle gang. Meer info? Kijk snel op de website van IEX Gouden Stier.

Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Stichting MKB Financiering opgericht voor betere toegang tot de alternatieve financieringsmarkt
5 oktober 2018 article-image

Deze week is de Stichting MKB Financiering officeel van start gegaan. Met dit initiatief, gesteund door Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat, willen diverse partijen uit de alternatieve (non-bancaire) fiancieringsmarkt zorgen voor een verbeterde toegang tot financiering voor ondernemers en meer professionaliteit binnen de mkb financieringsmarkt. Stichting MKB Financiering is opgericht door een voorhoede van vertegenwoordigers uit de markt met als doel de toegang tot alternatieve (non-bancaire) financieringsmogelijkheden voor ondernemers te verbeteren. Samenwerking tussen de alternatieve financiers is de eerste stap op weg naar meer zichtbaarheid en slagkracht van de jonge sector. Boozt24, Collin Crowdfund, Dynamic Credit, Fiduciam, Funding Circle, Fund IQ, Lendix, NPEX, Spotcap en Voldaan vormen gezamenlijk een brede doorsnede van de beschikbare financieringsvormen. Het belang van de ondernemer op zoek naar passende financiering staat voorop en daarom sluit de stichting zich aan bij een centraal klachtenregister en wordt er in samenwerking met ondernemers en adviseurs een Gedragscode MKB Financiering opgesteld

Ronald Kleverlaan (SMF):

“Er is de afgelopen jaren een groot aantal nieuwe aanbieders van financiering voor het mkb van start gegaan en veel ondernemers willen hier gebruik van maken. Om de sector duurzaam te laten groeien is het belangrijk dat de ondernemers op een verantwoorde manier gefinancierd worden. Daarom is het goed om te zien dat de voorlopers in de sector het initiatief hebben genomen om gezamenlijk heldere afspraken te maken over transparantie en passende financiering aan mkb bedrijven.” Met het overhandigen van de speerpunten van Stichting MKB Financiering aan de Staatssecretaris Mona Keijzer tijdens de Innovation Expo wordt het startsein gegeven voor het realiseren van deze ambities gedurende de komende drie jaar. Stichting MKB Financiering overlegt eens per kwartaal met het ministerie over de ontwikkelingen in de sector.

Educatie

Stichting MKB Financiering faciliteert kennisontwikkeling van adviseurs in samenwerking met de verschillende brancheverenigingen voor adviseurs en financieel opleiders. Stichting MKB Financiering stimuleert de continue kennisontwikkeling van ondernemers op het gebied van alternatieve financieringsvormen zodat meer mkb bedrijven hiervan kunnen profiteren. Wij doen dit in samenwerking met ondernemersnetwerken zoals ONL en MKB Nederland. Uit onderzoek blijkt tevens dat er een groot gebrek aan kennis en ervaring is bij MKB adviseurs over nieuwe vormen van financiering en hoe ondernemers hierover te adviseren. SMF gaat educatie op het gebied van alternatieve financiering voor financieel adviseurs faciliteren zodat ondernemers beter geholpen kunnen worden en kansen niet onbenut blijven.

Gedragscode

De financieringsmarkt is sinds 2008 volop in ontwikkeling en het is belangrijk om dit in goede banen te leiden en zo de toegang tot financiering voor ondernemers duurzaam te verbreden. SMF heeft als missie om toegang tot MKB-financiering duurzaam te verbeteren en te professionaliseren. Een belangrijk middel dat ten grondslag ligt aan het realiseren van deze doelstellingen is een gemeenschappelijke gedragscode waaraan alle participanten zich committeren. Het doel van deze gedragscode is om de positie van MKB-ondernemers te versterken en zo goed mogelijk te informeren over wat zij van de aangesloten financiers mogen verwachten. De stichting verwacht deze nieuwe gedragscode die is afgestemd met stakeholders en waarbij transparantie en passend financieren richting de ondernemer het uitgangspunt is, eind dit jaar te publiceren. De stichting stelt in samenspraak met ondernemers en adviseurs een Gedragscode MKB Financiering op om aan te geven dat professionaliteit en transparantie van de sector de eerste stap zijn op weg naar het vergroten van de toegang tot passende financiering van ondernemers.

Crowdfundscout

Met Crowdfundscout helpen wij al ruim een jaar ondernemers die op zoek zijn financiering van hun plannen. Door middel van een eenvoudige kieswijzer wordt een financieringsvraag gematcht met de complete database met crowdfundingprojecten van Crowdfundmarkt. Al meer dan 400 ondernemers hebben de online kieswijzer doorlopen. Meer informatie over Stichting MKB Financiering vindt u hier.
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

  • Crowdfundmarkt in de Telegraaf
  • Crowdfundmarkt op Emerce
  • Crowdfundmarkt in het FD
  • Crowdfundmarkt in het NRC
  • Crowdfundmarkt op Sprout