Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

Crowdfundmarkt

  • Vind en vergelijk alle crowdfundingprojecten
  • Projecten met financieel rendement van AFM-geregistreerde platformen
Netto rendementen crowdfundingplatformen nog niet te vergelijken
22 mei 2018 article-image

Hoewel crowdfundingplatformen steeds transparanter worden over het resultaat van hun lening-portefeuille is het op dit moment nog niet mogelijk de netto rendementen onderling met elkaar te vergelijken. Uit onderzoek van Crowdfundmarkt blijkt dat de populatie bij veel crowdfundingplatformen te klein is en dat de volwassenheid van de lening-portefeuilles sterk verschilt. Op dit moment presenteren platformen het netto rendement op een lening-portefeuille op basis van historische data zonder rekening te houden met toekomstige afboekingen. Gevolg: hoe ouder een lening-portefeuille is, hoe lager het netto rendement van een crowdfundingplatform.

Transparanter

Onder druk van de AFM wordt er door de crowdfundingbranche hard gewerkt aan verbetering ten aanzien van het presenteren van netto resultaten op de lening portefeuilles. Op de meeste grote platformen wordt inzicht gegeven in het totaal aan verstrekte leningen, het reeds afgelost deel en de hoeveelheid afboeking. Omtrent de definitie van een afboeking (default) bestaan nog wel wat verschillen maar de crowdfundmarkt wordt steeds transparanter.

Een goed vergelijk is niet mogelijk

De crowdfundingbranche is dus goed op weg. Echter in de huidige markt en op basis van de beschikbare informatie zijn verschillende platformen nog niet met elkaar te vergelijken. Ten eerste omdat de populatie (het totaal aantal projecten) bij het merendeel van de 51 AFM-geregistreerde platformen te klein is voor een goede analyse. Ten tweede omdat de lening-portefeuilles qua volwassenheid sterk verschillen.

Volwassenheid lening-portefeuilles

Crowdfundmarkt heeft de volwassenheid van de lening-portefeuilles afgezet tegen de gepresenteerde netto rendementen per crowdfundingplatform. In dit onderzoek komt duidelijk naar voren dat de netto rendementen van crowdfundingplatformen met een volwassen lening-portefeuilles lager zijn dan die van relatief jonge platformen. Dit is een logische conclusie als je beseft dat in de gepresenteerde netto rendementen alleen de historische afboekingen worden meegenomen. Crowdfundmarkt - Netto rendementen crowdfundingplatformen

Oplossing

Met de groei van de crowdfundingmarkt zal de populatie vanzelf toenemen waardoor goede analyse in de toekomst mogelijk wordt. Verschillen in volwassenheid van lening-portefeuilles kunnen weggewerkt worden door het verwacht rendement te berekenen op basis van historische data. In de Verenigde Staten gebeurt dit al standaard door platformen als Prosper en Lending Club. Crowdfundmarkt beveelt dit van harte aan.
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Hoe financier je een startup?
22 mei 2018 article-image

Je hebt een prachtig en bovenal innovatief idee waarmee je de wereld wil veroveren. Je mist echter een startkapitaal waarmee je de onderneming goed van de grond kunt krijgen. In dat geval kun je overwegen om geld te lenen. Dat is als beginnend ondernemer zonder vaste inkomsten niet altijd makkelijk. Lukt het niet om een lening af te sluiten, dan zijn er alternatieven als subsidies of crowdfunding.

Geld lenen

Om een beginnende onderneming te financieren, zul je het eerst denken aan geld lenen bij een bank. De bank zal in dat geval een ondernemingsplan vereisen. Hierin schets je een beeld van de onderneming, van jezelf als ondernemer, van het product of dienst die je wil gaan leveren en hoe winstgevend je dienst of product is. Ook moet je iets vertellen over de markt en de concurrentie. Omdat je nog geen omzet behaalt en winst maakt, is er nog geen sprake van een vaste inkomstenbron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dit is een groot risico voor banken omdat die daardoor geen garantie hebben dat je de lening kunt terugbetalen. Gelukkig beseft de overheid in toenemende mate hoe belangrijk innovatieve startups zijn en wordt geld lenen daarom wel gestimuleerd, bijvoorbeeld via zogeheten Qredits, waaraan grote banken als ING, ABN AMRO en Rabobank meedoen. Bij deze leenvorm staat de overheid garant voor jou als startende ondernemer. Een alternatief is de zogenoemde Borgstellingsregeling MKB Kredieten (BMKB). Ook hier staat de overheid garant voor een groot deel van de bedrijfsfinanciering.

Hoeveel kan ik lenen?

Een belangrijke vraag bij het afsluiten van een krediet is: hoeveel kan ik lenen? Bij Qredits varieert dit van een microkrediet van maximaal 50.000 euro tot een MKB-krediet van maximaal 250.000 euro.

Subsidies

Heeft jouw startup een product of dienst met een uitstekend marktperspectief? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor het Innovatiekrediet van de overheid. Deze subsidie is bedoeld om de innovatiekracht in Nederland te stimuleren ten behoeve van de economische groei. Het Innovatiekrediet is daarom bedoeld voor bedrijven die innoveren op het gebied van de technische ontwikkeling van een bepaald product of een belangrijk potentieel medicijn. Daarnaast ondersteunt de overheid startende ondernemers via de zogenoemde Startup Box, waarmee jouw startup in elke fase van de ontwikkeling kan worden ondersteund via diverse overheidsprogramma's.

Durfkapitaal en crowdfunding

Lukt geld lenen niet en heb je ook geen recht op subsidie, maar ben je wel overtuigd van het product of de dienst die je wil leveren? Mogelijk zijn vermogende derden bereid om te investeren in jouw jonge bedrijf. Met durfkapitaal kun je de onderneming zo toch van de grond krijgen, in ruil voor een deel van de opbrengst of winst op termijn of aandelen voor de investeerder. Een andere optie is crowdfunding. In dit geval is er geen directe financiële tegenprestatie, maar kiest een crowdfunder ervoor om in jou te investeren omdat die zo als het ware ambassadeur wordt van de nieuwe onderneming en dit een mooie reclame is. Online zijn er steeds meer crowdfunding marktplaatsen waar ondernemers en investeerders elkaar kunnen vinden. Bron: http://www.baaz.nl/hoe-financier-je-een-startup
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Geldvoorelkaar: ‘financieringsmarkt moet samenwerken’
16 mei 2018 article-image

Waar gaat het heen met de alternatieve financieringsmarkt en met crowdfunding in het bijzonder? Investeerders.nl ging in gesprek met Geldvoorelkaar. Afgelopen najaar gaf dat platform nog aan dat dit jaar records zouden kunnen sneuvelen, maar dan moet er wel wat in de markt gebeuren. “Er moet veel meer samengewerkt worden”, zo geeft mede-eigenaar Edwin Adams aan. Wie de crowdfundingbranche van dichtbij volgt, ziet dat het soms heftige golfbewegingen vertoont. De ene maand staan de platformen vol projecten, halen ze dagelijks de krantenkoppen en lijkt crowdfunding een volwaardig alternatief voor de bank, de maand erop kan er zomaar bijna een radiostilte ontstaan waarin de financieringsvorm nergens te vinden is.

‘Groei crowdfunding niet hoger dan 25 procent’

Ergens is dat niet zo gek. Het concept bestaat inmiddels al wel een paar jaar, dus dat bedrijven geld ophalen bij het publiek is inmiddels geen media-aandacht meer waard. Aan de andere kant loopt momenteel niet veel meer dan één à twee procent van de totale mkb-financieringen via crowdfunding. Om een serieus alternatief te kunnen zijn voor de bank moet dat volume op zijn minst een paar keer over de kop. Volgens Crowdfundmarkt groeide crowdfunding het eerste kwartaal van dit jaar met 68,5 procent ten opzichte van vorig jaar. Het lijkt er echter op dat het sindsdien weer een flinke dip laat zien. Edwin Adams, een van de eigenaren van Geldvoorelkaar, vertelt desgevraagd aan Investeerders.nl te verwachten dat de totale groei dit jaar niet veel hoger dan 20 tot 25 procent zal zijn.

Geldvoorelkaar naar de 500 miljoen?

Afgelopen zomer voorzag zijn collega Martijn van Schelven nog een potentie voor Geldvoorelkaar van 500 miljoen euro, waarmee het hele platform zou vervijfvoudigen in twee jaar. “Daarvoor zitten we nog niet op schema”, geeft Edwin met een veelbetekenende glimlach aan. Mede doordat het platform momenteel wat technische zaken vernieuwt, voorziet hij een groei die niet veel groter zal zijn dan het volume van vorig jaar. Volgens Edwin kan het platform veel meer aan en zijn er ook wel aanvragen, maar als Geldvoorelkaar weer tussen de 25 en 35 miljoen euro aan financieringen kan uitzetten, schrijft het weer ruimschoots zwarte cijfers en is de positie als marktleider weer een jaar geborgd. Voor dit jaar zou hij daarmee tevreden zijn.

‘Er moet veel meer samengewerkt worden’

Een misser wordt keihard afgerekend en dus is het platform nog selectiever geworden op wat het accepteert. Was het cijfer van Martijn dan helemaal uit de lucht gegrepen, vragen wij ons af? “Nee, dat is nog altijd een reëel scenario. De potentie daarvan deel ik. Alleen moet er dan veel meer samengewerkt worden.” Als alleen al de banken iets actiever doorverwijzen naar alternatieven indien zij zien dat de financieringsaanvraag niet bij hen past, dan zou het heel hard kunnen gaan, denkt Edwin. “Als een grootbank actief zou doorverwijzen is het cijfer van Martijn al haalbaar, ook bij onze huidige strenge selectie. Helaas verwijst de bank niet door waardoor ondernemers crowdfunding nog te weinig overwegen.”

‘Concurrentie? Nee, een gemis aan kennis’

Dat banken niet doorverwijzen snapt hij wel, maar vindt hij niet verstandig. Volgens hem is het meer een kwestie van niet weten, dan concurrentie. “Crowdfunding en andere moderne vormen van financiering springen in een gat dat de bank niet opvult, en dat gaat alleen maar groeien. Volgens Edwin bestaat er veel onwetendheid, en is het oplossen daarvan van groot belang. “Het is niet zo dat er één financieringsvorm is naast de bank. Er zijn al ontzettend veel crowdfunding-platformen en die werken allemaal op een andere manier. Daarnaast zijn er ook buitenlandse leenplatformen bij gekomen en zijn alternatieven als factoring of kredietunies ontstaan. De bankmedewerker weet al niet naar waar hij de klant moet doorverwijzen. Laat staan dat een ondernemer, zijn accountant of de politiek door de bomen het bos nog ziet.”

‘De alternatieven moeten gezamenlijk optrekken’

Er zijn veel crowdfundingplatformen, maar slechts een handvol zijn voldoende actief om echt met de politiek of bank in gesprek te kunnen, en dat is te weinig om concrete plannen te realiseren. “Als er een regeling is voor vijf crowdfundingplatformen dan staan er morgen vijf factoringsplatformen op de stoep en moeten ze vervolgens in gesprek met internationale leensites of kredietunies.” Dat schiet niet op, denkt Edwin. Om de politiek of bank te overtuigen dat er alternatieven zijn, zullen de aanbieders van nieuwe financieringsvormen gezamenlijk moeten optrekken en zelf met suggesties moeten komen. Een onafhankelijke werkgroep heeft dat stokje al opgepakt, en Geldvoorelkaar hoopt dat alle losse partijen, samenwerkingsclubs en brancheverenigingen zich daarin meer kunnen verenigen. “Door samenwerking van nieuwe (alternatieve) financiers, banken, adviseurs en accountants zal er een nieuw ecosysteem, een circulaire economie, kunnen ontstaan die uiteindelijk voor het bedrijfsleven en investeerders meer mogelijk maakt. We staan nog aan het begin van deze ontwikkeling en crowdfunding zal daar een belangrijke bedrage aan leveren.” Bron: https://www.investeerders.nl/geldvoorelkaar-financieringsmarkt-moet-samenwerken/
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Van crowdfunding een succes maken? Ontwijk deze 5 valkuilen!
14 mei 2018 article-image

Door de alternatieve financieringsvorm crowdfunding kunnen veel innovatieve ideeën werkelijkheid worden. Ondanks dat het totale door crowdfunding opgehaalde bedrag ook vorig jaar groeide met 15%, faalt nog steeds een groot percentage van de campagnes. In onderstaand artikel vertelt ondernemer en investeringsbankier Chris Thomas van Eureeca over de meest voorkomende valkuilen bij crowdfunding en geeft hij zijn tips, zodat ondernemers deze in de toekomst kunnen ontwijken.

Valkuil 1: niet concreet (genoeg)

Ze zeggen het niet voor niets: een goed begin is het halve werk. Voordat je als ondernemer de crowd kan overtuigen om te investeren in jouw product of dienst, moet het 100 procent duidelijk zijn wat de onderneming doet en vooral waarom. Ook is het van belang dat dat kort en krachtig verteld kan worden. Een handige tool om dat te doen is de Golden Circle van Simon Sinek met daarin de: why, how en what. Dit model start bij de waarom: waarom is de organisatie opgericht en wat wil de ondernemer hier (uiteindelijk) mee bereiken? Vervolgens wordt pas ingevuld hoe deze doelen bereikt worden en met welk product of dienst. Een hier opvolgende stap is om de onderscheidende aspecten (USP's) daarvan in kaart te brengen. Op welke manier is de onderneming een toevoeging op het bestaande aanbod? Overtuig de crowd van de potentie en belang van jouw onderneming zodat ze een (financiële) bijdrage willen leveren voor het verwerkelijken van het idee. Verwerk bovenstaande punten in een duidelijke en korte pitch evenals je doelbedrag en hoe je dit bedrag bij crowdfundingsucces gaat besteden. Hoe concreter, hoe beter.

Valkuil 2: gebrek aan emotie

Naast de relevantie van de onderneming en product zelf, kan de manier waarop dit wordt gecommuniceerd een campagne maken of breken. Crowdfunding draait om sociaal investeren, waarbij emotie en authenticiteit belangrijke begrippen zijn om crowd engagement te creëren. Het ultieme doel is om mensen als het ware fan te maken van jouw onderneming, fans zijn immers de beste verkopers. Vertel jouw unieke verhaal en laat passie zien. Als het goed is, ligt de focus hierbij vooral de ‘why’ uit de Golden Circle.

Valkuil 3: overslaan van critici

Een stap die vaak wordt overgeslagen volgens Chris Thomas is het testen van een campagne. Op het moment dat alle (communicatie)middelen klaar staan om potentiële investeerders over te streep te trekken, is het zaak om de deze te testen onder kritische personen alvorens de campagne ‘live’ gaat. Vertellen de communicatiemiddelen hen wat je wilt, is het concept duidelijk, en maken ze het beoogde gevoel los? Door het te testen geef je jezelf de kans om de campagne te perfectioneren, wat de kans van slagen vergroot.

Valkuil 4: vergeten van doelgroepen

Een andere valkuil is het vergeten om álle doelgroepen aan te spreken die bij kunnen dragen aan het succes van de campagne. De eerste stap is een oproep doen aan het eigen netwerk van vrienden, familie en kennissen. Uit onderzoek blijkt dat deze groepen sneller geneigd zijn om bij te dragen aan het succesvol maken van een campagne. Dit heeft daarnaast als voordeel dat als een gedeelte van het op te halen bedrag al is opgehaald, onbekenden sneller volgen. Maar de crowd is natuurlijk breder dan alleen persoonlijke connecties en bezoekers van het crowdfundingplatform. “Zet zo breed mogelijk in: zowel offline als online, investeerders zijn overal”, aldus Thomas. Dat social media een goede tool is om je bereik te vergroten is al vaak gezegd, maar heb je ook weleens gekeken naar wie zich precies in je online netwerk bevinden? Bijna iedereen kent wel iemand met een groot bereik, of zelfs een influencer, die de campagne een extra push kan geven. Op Facebook zijn daarnaast groepen te vinden voor (bijna) elke interesse en/of branche. Het delen van jouw campagne hierin, kan zijn voordelen opleveren. Maak daarnaast een lijst van interessante netwerkborrels en zorg dat je altijd je pitch paraat hebt om interesse te wekken. Een laatste tip is om ook relevante bedrijven aan te spreken. Voor bedrijven die inhoudelijk passen bij het bedrijf achter de crowdfundingcampagne kan het steunen hiervan een interessante optie zijn, niettemin omdat het kan zorgen voor een imago-boost.

Valkuil 5: tekort aan (persoonlijke) communicatie

Behalve het aanspreken en overtuigen van potentiële investeerders, is het ook van belang om degene die je campagne al hebben gefinancierd hebben op de hoogte te houden van de voortgang. Zorg dat je de verschillende doelgroepen bij jouw campagne betrekt en wederom betrokkenheid stimuleert. “Communiceer actief, reageer en sta open. Spreek daarnaast iedereen zo persoonlijk mogelijk aan. Gebruik bijvoorbeeld voornamen, in plaats van bulkmail met ‘beste meneer/mevrouw' ’”, geeft Thomas aan. Ook geeft hij aan dat het benadrukken van de urgentie van de campagne vaak een goede zet is. Bedenk van tevoren welke informatie waar in het traject gecommuniceerd moet worden. Vergeet hierbij niet ook na het crowdfundingsucces je volgers en backers op de hoogte te houden van wat er met de financiering gebeurt. Veel succes met je crowdfundingcampagne! Bron: https://www.bloovi.be/nieuws/detail/van-crowdfunding-een-succes-maken-ontwijk-deze-5-valkuilen
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

  • Crowdfundmarkt in de Telegraaf
  • Crowdfundmarkt op Emerce
  • Crowdfundmarkt in het FD
  • Crowdfundmarkt in het NRC
  • Crowdfundmarkt op Sprout